Site Overlay

Wymiana butli LPG w wózkach widłowych spalinowych

Operatorzy obsługujący cenione i popularne wśród autoryzowanych sprzedawców, np. lemarpol.eu wózki widłowe spalinowe, są zobowiązani również do wymiany butli z gazem. Muszą oni być przeszkoleni w tym zakresie. Poza tym operator musi przestrzegać wymaganych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instrukcji obsługi urządzenia.

 1. Pracownicy obsługujący wózki widłowe spalinowe napędzanie gazem propan-butan, muszą posiadać uprawnienia dotyczące konkretnie tego gazu.
 2. Czynności niedopuszczalne podczas wymiany butli:
 • Nie wolno używać butli niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 • Nie wolno wykonywać żadnych napraw butli na własną rękę,
 • Zabronione jest przetaczanie butli,
 • Zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
 1. Przebieg wymiany butli z gazem (wózki widłowe spalinowe):
 • Ustawić urządzenie w miejscu do tego wyznaczonym,
 • Zaciągnąć hamulec ręczny,
 • Zakręcić zawory butli i pozwolić zgasnąć silnikowi samoczynnie,
 • Wyłączyć zapłon wózka widłowego spalinowego,
 • Odkręcić śrubę mocującą przewód gazowy przy pomocy klucza nieiskrzącego,
 • Wymienić butlę.
 • Sprawdzić stan techniczny butli i jej legalizację,
 • Ostrożnie założyć nową butlę,
 • Przykręcić przewód doprowadzający gaz do instalacji wózka widłowego spalinowego,
 • Odkręcić zawór butli i sprawdzić połączenia korzystając z testera.