Site Overlay

Zasady BHP eksploatacji wózków widłowych elektrycznych

 

Przepisy bezpieczeństwa, związane z używaniem wózków widłowych są regulowane prawem i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Specyfikację wózków widłowych elektrycznych uzyskamy przy zakupie lub na stronie internetowej sklepu np. http://www.lemarpol.eu . Określa ona dokładnie przeznaczenie wózka, jego maksymalne obciążenie oraz normy bezpieczeństwa.

 

  • Wózki widłowe elektryczne mogą być używane wyłącznie przez pracownika, który ma ukończone osiemnaście lat, przeszedł pozytywnie badania lekarskie oraz przede wszystkim – został przeszkolony do obsługi tych urządzeń.
  • Operator powinien sprawdzić, w jakim stanie są wózki widłowe elektryczne przed przystąpieniem do pracy.
  • Podczas pracy, konieczne jest ogrodzenie i widoczne oznakowanie strefy zagrożonej, na przykład spadnięciem towarów z wysokości.
  • W czasie prac związanych z układaniem towarów na regałach, w strefie niebezpiecznej może przebywać wyłącznie operator elektrycznego wózka widłowego, który musi koniecznie przerwać pracę, jeżeli niepowołana osoba wejdzie do strefy.
  • Pracownik powinien przemieszczać się wózkiem z najwyższą ostrożnością z opuszczonym załadunkiem.
  • Po zakończonej pracy operatorzy powinni oczyścić wózki widłowe elektryczne, odstawić je w wyznaczone miejsce oraz przygotować do naładowania akumulatorów.